Konzultace k citování

V rámci informačního vzdělávání vám nabízíme individuální konzultace nebo skupinové semináře.

V knihovně studentům nabízíme individuální konzultace k jejich písemným školním pracím v kontextu technických náležitostí akademického psaní.

Konkrétně vám můžeme pomoci:

 • se zápisem bibliografických citací;
 • s prací v citačním manažeru Citace PRO;
 • s posouzením kvality citovaných zdrojů;
 • s doporučeními, kde hledat data a plné texty pro vaši práci;
 • s tipy na zlepšení vizuální podoby písemné práce.

Abychom předešli nedorozuměním, rovnou vyjmenujeme témata, se kterými (žel) nepomůžeme:

 • stanovení tématu, formulace výzkumné otázky a hypotéz k testování / ověřování;
 • metodologie řešení problému;
 • zpracování výzkumných dat;
 • kontrola pravopisu či stylistiky;
 • interpretace výsledků.

Konzultace je poskytována výhradně na bázi osobního setkání s očekávaným aktivním přístupem. Žádné off-line služby nenabízíme.

Máte-li zájem o tuto službu, napište na citace@econ.muni.cz, čeho by se měla konzultace týkat, v jakém termínu byste o ni měli zájem, kdo je váš vedoucí (při závěrečné práci) – můžete také přiložit samotnou práci. V případě kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, závěrečné) očekáváme, že konzultaci s SVI budete mít schválenu od vedoucího vaší práce.

Lekce a workshopy

Každý semestr pořádáme skupinové lekce zaměřené na problematiku citování a nabízíme on-line školení / webináře k zakoupeným e-zdrojům. V případě zájmu je možné domluvit individuální i skupinová školení na různá témata týkající se především:

 • práce se zdroji
 • vyhledávání v databázích
 • citování podle normy ČSN ISO 690

Nabídku lekcí sledujte v kalendáři akcí.

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info