Počítače, skenery, připojení a příslušenství

Počítače v knihovně jsou součástí sítě Univerzitních počítačových studoven. Aktuálně je pro čtenáře knihovny dostupných 28 osobních počítačů. K dispozici jsou také 2 velké skenery vhodné pro skenování většího množství textu.

Počítače a připojení

Návštěvníkům knihovny přístupné počítače

  • 4 počítače „na stojáka“ hned u vchodu do knihovny, dva z nich jsou vyhrazeny na vyhledávání v knihovním katalogu.
  • 13 počítačů se nachází v počítačové studovně v horním patře knihovny. Počítače mají přístup na Internet a jsou vybaveny obvyklými kancelářskými aplikacemi.
  • 4 počítače se nacházejí v čítárně časopisů ve spodním patře a rozšiřují tak kapacitu počítačové studovny.
  • Zbývající 4 počítače jsou umístěny ve studijních boxech (po jednom v každém boxu) a funkčně jsou totožné s těmi z počítačové studovny. Více k technice v boxech najdete zde.

Pro přihlášení na počítače je nutné použít UČO a sekundární heslo. Z počítačů je možné tisknout si své dokumenty a přímo v prostorách využít též dva kopírovací přístroje.

Používání notebooků

V knihovně je možné pracovat s vlastním notebookem, připojit jej do počítačové sítě se lze bezdrátově prostřednictvím sítě Eduroam (celý prostor knihovny má dostatečné pokrytí).

Pro přihlášení do sítě Eduroam zadejte tyto údaje:

UČO@muni.cz
sekundární heslo

Bez popisku
Knižní skenery

Knižní skenery

Bez popisku

Naše knihovna je vybavena dvěma majestátními knižními skenery značky ElarScan. Našim uživatelům umožňují snadno a rychle naskenovat části knih, které je zajímají, pro svou vlastní studijní potřebu.

Skenery fungují na principu horního snímání celé předlohy najednou – tj. focením napevno vestavěným fotoaparátem. Knihy se pokládají přirozeně rozevřené do vyrovnávací kolébky, pro rychlé skenování tak stačí jen otáčet (a případně přidržovat) stránky a mačkat skenovací tlačítko či sešlapovat nožní pedál.

Kromě vyrovnávací kolébky s nastavitelným úhlem rozevření knižních předloh jsou skenery vybaveny také dotykovou obrazovkou s živým náhledem skenované předlohy, přisvětlovacími reflektory a USB porty pro zasunutí vlastní paměti, na kterou si uživatelé mohou uložit naskenované stránky. Integrovaný software nabízí pro vyšší komfort také vytvoření souboru PDF s prohledávatelnou textovou vrstvou.

Zapnutí skeneru

Skenery se uvádějí do provozu stisknutím zapínacího tlačítka na pravém bočním panelu. Uvnitř je zabudován klasický stolní počítač s operačním systémem Windows, před zahájením skenování je proto zapotřebí vyčkat, než systém nastartuje.
V případě, že je skener uspán (diody svítí, ale obrazovka je černá), lze skener probudit opakovaným poklepáním prstem na obrazovku.

Ovládací prvky

Tlačítka na předním panelu slouží k zapnutí přístroje (kulaté černé tlačítko na boku), k optickému přibližování a oddalovaní snímané předlohy (tlačítka se symboly plus a minus), k volbě osvětlovacích reflektorů (lze přepínat mezi dvojicí po stranách a centrálním) a samozřejmě také ke spuštění procesu skenování (velká tlačítka s nápisem SCAN). Vedle zapínacího tlačítka je umístěna také dvojice portů USB určená pro úložná zařízení uživatelů. Přehledně je vše znázorněno na následujícím obrázku.

Obslužný software

Software pro obsluhu je maximálně jednoduchý a přizpůsobený ovládání na dotykové obrazovce. Důležitá je správná volba režimu, tj. zda kolébka je nastavená pro rovnou předlohu (Plochý režim) či zda ramena kolébky svírají nějaký menší úhel než 180° (Režim V). Po skončení skenování je žádoucí výsledek uložit pomocí tlačítka „Uložit do…“.

Jinak software umožňuje volbu barevné hloubky, výběr režimu pro rozdělení dvoustránek na jednotlivé strany, jednoduchou editaci naskenovaných snímků (rotace, ořez, mazání) a konečně také volbu výstupního formátu. Volba Smart PDF generuje PDF s textovou vrstvou, jeho příprava však může trvat minuty.

Bez popisku

Bez popisku

Příslušenství k vypůjčení

Příslušenství k vypůjčení

U výpůjčního pultu jsou k dispozici k vypůjčení USB kabely s konektory Micro USB, Lightning a USB-C. Nabízíme také nabíječky.

Zámky na notebooky

Oproti zástavě (např. ISIC nebo jiná podobná průkazka) vám zapůjčíme zámek na notebook, samozřejmě včetně klíče. Můžete si tak v průběhu práce odběhnout, aniž byste se museli obávat, že notebook mezitím „záhadně zmizí“.

Jedná se o tradiční řešení v podobě lanka s očkem na jednom konci a uzamykacím mechanismem na druhém konci. Pro uchycení lanka doporučujeme vzpěru mezi deskou a bokem pracovního stolu – viz fotografie níže.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info