Tištěné noviny a časopisy

Naše knihovna odebírá množství tištěných časopisů a denního tisku, celkový přehled naleznete v tabulce níže. Obsahy dvaceti nejvýznamějších domácích odborných časopisů pro vás pravidelně skenujeme.

Seznam odebíraných časopisů

Následující tabulka obsahuje seznam odebíraných tištěných časopisů v abecedním pořadí. Řazení tabulky:

Každodenně jsou k dispozici také Lidové noviny, Hospodářské noviny, Deník N a Mladá fronta DNES.

Skenované obsahy časopisů

Kromě těchto novin a časopisů mají uživatelé našich služeb přístup k obrovské množině časopisů v elektronické podobě, které jsou součástí mnoha databází jako jsou například: Blackwell Synergy, ProQuest Central, SpringerLink, JSTOR, Elsevier/Sprin­ger/Wiley, ScienceDirect, SourceOECD atd. – viz naše elektronické informační zdroje.

Časopis Signatura Od roku Uchovává se Web/Databáze Poznámka o přístupnosti na webu nebo v databázi
Acta oeconomica pragensia C-209 1996– Vše www.aop.vse.cz Plné texty od r. 2004
ACTA VŠFS C-298   A+2 ACTA VŠFS Plné texty od r. 2007
American Law & Economics Review C-264 2007–2008 Vše https://academic.oup.com/aler/issue Plné texty od r. 1999
AUCO Czech Economic Review C-163 2008–2012 VŠE

http://cer.cuni.cz/

Plné texty 2012 - 2015
Auditor C-171   A+2 www.kacr.cz/casopis-auditor1 Plné texty od r. 2001
Aula C-91   A+1 www.csvs.cz/aula Obsahy od r. 1996, plné texty od r. 2005
Bankovnictví C-131   A+3 www.bankovnictvionline.cz  
Brooking Papers on Economic Activity C-293 2008–2014 Vše www.jstor.org/journal/broopapeeconacti Plné texty od r. 1970
Business Spotlight C-261   A+2    
Cambridge Journal of Economics C-266 2007–2011 Vše https://academic.oup.com/cje/issue Plné texty od r. 1977
COT business C-259   A+2    
Critical Social Policy C-268 2007–2008, 20016-2018 Vše csp.sagepub.com Plné texty od r. 1981
Czech Journal of Tourism C-297 2012– Vše http://www.czechjournaloftourism.cz/ Plné texty  od r. 2012
Československá psychologie C-8 1992– Vše http://cspsych.psu.cas.cz/index2.html Obsahy a abstrakty od r. 1996
Daně a finance C-128   A+2 http://www.comeniusprint.cz/dane-a-finance Obsahy a abstrakty od r. 2015
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále C-225   A+2    
Demografie C-11 1992– Vše https://www.czso.cz/csu/czso/demografie Plné texty od r. 2011
Deník N C-250 2020- měsíc https://denikn.cz/  
Economics and Politics C-144 2008–2011 Vše https://onlinelibrary.wiley.com/loi/14680343 Plné texty od r. 1989, dostupné pro MU
Economist C-33     http://www.economist.com/

Online

ECHO týdeník C-153      A https://echo24.cz/author/tydenik-echo  
Ekonom C-19   A+5 ekonom.ihned.cz/  
Ekonomická revue C-199   A+2 https://dspace.vsb.cz/handle/10084/90249 Plné texty od r. 1998
Ekonomické rozhľady C-186 1995-2008 Vše www.euba.sk Obsahy jednotlivých čísel od r. 2009
Ekonomický časopis C-15 1992– Vše   Obsahy jednotlivých čísel od r. 2002
Ekonomie a management C-247   A+1 http://www.ekonomie-management.cz Plné texty od r. 2001, dostupné pro MU EconLit
Euro C-78   A http://euro.e15.cz Plné texty pouze vybraných článků
European Economic Review C-270 2007–2014 Vše https://www.sciencedirect.com/journal/european-economic-review/issues Plné texty od r. 2001
European Journal History of Economic Thought C-271 2007–2016 Vše https://www.tandfonline.com/loi/rejh20

Plné texty od r. 2006, obsahy od r. 1993,

EBSCOhost

European Journal of Finance C-272 2007–2012 Vše http://www.tandfonline.com/loi/rejf20#… Některé texty dostupné online
Evaluation Review C-273 2007–2008 Vše https://journals.sagepub.com/toc/erxb/43/5 Plné texty od r. 1977, dostupné pro MU
Finance a úvěr + příloha C-16 1992– Vše http://journal.fsv.cuni.cz/mag/issue/list/limit/20/offset/0/ Plné texty od r. 2003
Financial Assets and Investing C-302 2011–2013,2016 VŠE https://journals.muni.cz/fai/ Plné texty od r. 2010
Finanční, daňový a účetní bulletin C-300   A+3   Dostupný v ASPI
FORBES C-279   A+2 https://www.forbes.cz/  
Fórum sociální politiky C-150   A+3 https://www.rilsa.cz/casopis-fsp/ Plné texty od r. 2007
Harvard Business Review C-295 2008–2019 VŠE https://hbr.org/  
Hospodářské dějiny C-246 ročenka Vše    
Hospodářské noviny C-18   měsíc hn.ihned.cz  
CHIP. Microcomputer magazine C-21   A+1 www.chip.cz  
Journal of Economic History C-275 2007–2014 Vše https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-economic-history/all-issues

Obsahy od r. 1941, plné texty od r. 2001

Journal of Economic Methodology C-276 2007–2016 Vše https://www.tandfonline.com/loi/rjec20

Obsahy od r. 1994, plné texty od r. 2001

Journal of European Economics Association C-283 2007–2008 Vše https://academic.oup.com/jeea/issue-archive Plné texty od r. 2003
Journal of European Social Policy C-277 2007–2016 Vše esp.sagepub.com

Plné texty od r. 1991, dostupné pro MU

Journal of Labor Economics C-278 2007 Vše EBSCO, ProQuest

Obsahy od r. 1983, plné texty od předminulého roku

Journal of Law & Economics C-279 2007–2008 Vše https://www.journals.uchicago.edu/loi/jle

Obsahy od r. 1958, plné texty dostupné pro MU EconLit

Journal of Pension Economics and Finance C-280 2007–2008 Vše https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-pension-economics-and-finance/all-issues Plné texty od r. 2002
Journal of Public Policy C-281 2007–2016 Vše https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-public-policy/all-issues Obsahy od roku 1981, plné texty od r. 2000
Journal of Social Policy C-282 2007–2016 Vše journals.cambrid­ge.org Obsahy od r. 1972, plné texty od r. 2000
Labour C-167 2002–2009 Vše https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679914

Obsahy od r. 1987, některé články dostupné

Labour History Review C-284 2007–2008 Vše EBSCO Obsahy od r. 1960
Lidové noviny C-27   měsíc www.lidovky.cz  
Logistika C-92   A+1 logistika.ihned­.cz  
Marketing & Media C-34   A+1 https://mam.cz/  
McKinsey Quarterly C-222 2000–2010 Vše EBSCO Plné texty od r. 2013
Metodické aktuality Svazu účetních C-118   A+2 https://www.svaz-ucetnich.cz/metodicke-aktuality/ Obsahy od r. 2006
Mladá fronta Dnes C-29   měsíc zpravy.idnes.cz/mfdnes­.asp  
Moderní řízení C-30 1992– Vše https://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=100328 Obsahy od r. 2001
Mzdová účetní C-237   A+2 https://www.anag.cz/mzdova-ucetni/pC40.20109V/ Obsahy od r. 1995
Národní pojištění C-244   A+2 https://www.cssz.cz/casopis-narodni-pojisteni Obsahy od r. 2014, některé články dostupné
Národohospodářský obzor C-217 2001– Vše http://nho.econ.muni.cz Plné texty od r. 2003
Neovlivní.cz C-301 2020- A https://neovlivni.cz/  
Obec a finance C-180   A+2 http://www.obecafinance.cz/prehled.asp Obsahy od r. 1999
Oxford Economic Papers C-286 2007–2011 Vše https://academic.oup.com/oep/issue/72/1?browseBy=volume Plné texty od r. 1939
Oxford Review of Economic Policy C-287 2007–2008 Vše ProQuest Plné texty od r. 1985
Pojistné rozpravy C-20 Nepravidelně Vše https://www.pojistnerozpravy.cz/aktualni-cislo Dostupné aktuální číslo
Pojistný obzor C-143 1995–2015 Vše http://www.pojistnyobzor.cz/ Dostupné aktuální číslo
Politická ekonomie C-38 1992– Vše www.vse.cz/polek Obsahy od r. 1997, plné texty dostupné od r. 2005
Post-Communist Economies C-288 2007–2008   https://www.tandfonline.com/loi/cpce20 EBSCO: Plné texty od r. 1999 do loňského roku; ProQuest: plné texty od r. 1998 do 2000
Práce a mzda C-40 1992– Vše https://www.praceamzda.cz/ Naskenované obsahy
Práce a sociální politika C-243   A https://www.mpsv.cz/noviny-prace-a-socialni-politika-ke-stazeni Plné texty od r. 2004
Prague Economic Papers C-165 1996–2015 Vše www.vse.cz/pep

Obsahy od r. 1996, plné texty od r. 2001

Právní rádce C-90   A+1 https://novyradce.ihned.cz/#home  
Právník C-41 1992– Vše https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/obsahy-cisel-od-1990.html Obsahy od r. 1991
Public Finance Review C-289 2007–2015 Vše pfr.sagepub.com Plné texty od r. 1973
Reflex C-35   A www.reflex.cz  
Respekt C-44   A www.respekt.cz  
Review of Economic Studies C-122 2009-2010 Vše https://academic.oup.com/restud/issue Plné texty od r. 1939
Review of Social Economy C-290 2007–2015 Vše EBSCO Plné texty od r. 1993 do současnosti
Scientia et Societas C-262   A+2 https://www.sets.cz/index.php/ojs/issue/archive Plné texty od r. 2005
Sociológia C-51 1992– Vše https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=36 Obsahy od r. 1998, plné texty od r. 2003
Sociologický časopis C-53 1992– Vše sreview.soc.cas­.cz Obsahy od r. 1993, plné texty vybraných článků
South-Eastern Europe Journal of Economics C-139 2006–2010 Vše http://www.asecu.gr/Seeje/ Plné texty od r. 2003
Statistika C-58   A+3 https://www.czso.cz/csu/czso/statistika-statistics-and-economy-journal-rcfq4zqbsp Plné texty od r. 2011
Test C-49   A+3 www.dtest.cz  
Týden C-125   A www.tyden.cz Plné texty vybraných článků
Účetnictví C-64 1992- Vše https://www.svaz-ucetnich.cz/casopis-ucetnictvi/2020-1 Obsah aktuálního čísla
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí C-296   A+2 https://www.svaz-ucetnich.cz/casopis-ucetnictvi-nevydelecnych-organizaci-a-obci/2019-1 Obsah aktuálního čísla
Urbanismus a územní rozvoj C-63   A+2 https://www.uur.cz/casopis-uaur/o-casopisu-about-journal/

Obsahy od r. 1999,

plné texty od r. 2005

Veřejná správa C-46 1999– A+2 https://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-947101.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d Obsahy od r. 2003
Vesmír C-248 tištěný + on-line A www.vesmir.cz/cz  
Wirtschaftswoche C-36   A+1 www.wiwo.de  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info