O knihovně

Středisko vědeckých informací ECON MUNI je moderní vysokoškolská knihovna s bohatým fondem tištěných i elektronických informací. Název napovídá, že mimo tradiční knihovní služby máme v nabídce i výrazné prvky knihoven budoucnosti: fluidní sociální vzdělávací prostory a kolaborativní prostředí, tvořivou dílnu, poradenství pro učitele a studenty, provádíme analýzy velkých dat, výuku předmětu Akademické psaní a mnohé další. Sloužíme akademické obci Ekonomicko-správní fakulty, spolupracujícím institucím i odborné veřejnosti.

Knihovna se nachází v 1. patře budovy. Obecná e-mailová adresa je: knihovna@econ.muni.cz.

Knihovní řád a ceník služeb

Knihovní řád a ceník služeb

Provoz Střediska vědeckých informací upravuje knihovní řád, jehož součástí je též seznam smluvních pokut a úhrad. Ty je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou.

To nejpodstatnější z knihovního řádu

 • Vstup do knihovny je možný po odložení svršků jako jsou kabáty, bundy, pláště, deštníky a tašky do šatních skříněk před vchodem do knihovny. Vstup do knihovny je v zásadě možný jen s psacími potřebami, vlastními knihami, časopisy či novinami event. notebookem. Do skříněk neodkládejte cenné věci, knihovna za jejich případnou ztrátu neručí!
 • V knihovně není dovoleno jíst, pít, kouřit, užívat mobilní telefony, chovat se hlučně či jinak nepřístojně.
 • Realizace výpůjčky knih je možná jen s platnou čtenářskou průkazkou.
 • Posluchači si mohou půjčovat knihy na 30 dní, během této lhůty je možné si výpůjčku ještě prodloužit v případě, že knihu nevyžaduje další čtenář. Počet současně vypůjčených titulů nesmí překročit 30 knih.
 • Knihy označené na hřbetu nápisem STOP jsou určeny pouze ke studiu ve studovně. Je však možné si je půjčit „přes noc“ anebo „přes víkend“, nikoli však na delší dobu.
 • Je třeba, aby si čtenáři sami pečlivě hlídali výpůjční lhůty zapůjčených dokumentů. Jsou-li překročeny, pak je nutno platit za každou knihu s překročenou výpůjční lhůtou smluvní pokutu, která může být při výrazném překročení výpůjční lhůty poměrně citelná (viz níže). Knihovní systém posílá před vypršením lhůty výpůjčky upozornění, čtěte proto vaši univerzitní poštu. Dodržování výpůjčních lhůt je ale výhradně starostí čtenářů.

Seznam smluvních pokut a úhrad

Druh poskytované služby (pokuty) Výše poplatku
Přihlášení externího čtenáře a vystavení čtenářského průkazu 300 Kč
Roční obnovovací poplatek pro externího čtenáře 200 Kč
Vystavení ztracené průkazky externího čtenáře 100 Kč
Smluvní pokuta při překročení výpůjční lhůty u Standardní výpůjčky (31. den a více) 5 Kč za každý den prodlení
Smluvní pokuta při překročení výpůjční lhůty u Prezenční + 10 Kč za každou započatou hodinu prodlení během provozní doby knihovny
Písemná upomínka zaslaná doporučeně 30 Kč / 1 upomínku
Poplatek za zneužití skříňky k uložení osobních věcí bez návštěvy SVI 100 Kč

 

Šatní skříňky

Šatní skříňky

Knihovní řád deklaruje, že „vstup do knihovny je možný po odložení svršků jako jsou kabáty, bundy, pláště, a dalších zbytných věcí jako deštníky či tašky“. K tomu slouží šatní skříňky před vchodem do knihovny.

Jak to funguje

Většina šatních skříněk je napojena na centrální systém, který řídí přidělování a odemykání skříněk uživatelů se studentskými nebo zaměstnaneckými kartami. Před každou manipulací s těmito skříňkami je tak nutné nejdříve zajít k terminálu, který obsluhu zprostředkuje.

Deset skříněk je vybaveno samoobslužnými zámky na čtyřmístný číselný kód, který si návštěvník sám volí. Tyto skříňky jsou určeny osobám bez univerzitní karty.

Prostor šatny je monitorován kamerami. I tak si ale do skříněk neodkládejte cenné věci jako mobilní telefony či notebooky.

Na co si dát pozor

 1. Nikdy neodkládejte věci do skříňky, kterou nemáte přidělenou.
 2. Pokud vám systém přiděluje jinou skříňku namísto odemčení skřínky s vašimi věcmi, zkontrolujte si, zda nemáte mezi doklady více čipových karet. Systém totiž akceptuje i jiné než univerzitní karty, pokud obsahují kompatibilní čip.
 3. Vyvarujte se přiskřípnutí části oděvů do dveří šatních skříněk – v takových případech může být problém skříňku odemknout.
 4. Po uvolnění skříňky ponechte dvířka pootevřená – pouze v takovém případě ji bude moci použít další návštěvník.
 5. Ve skříňkách si nenechávejte věci přes noc. Po skončení provozní doby knihovny se všechny skříňky automaticky uvolňují.

V případě problémů kontaktujte obsluhu knihovny.

Návod k obsluze

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info